Generelle betingelser for konferencer – Hotel Aahøj

(Herunder møder, konferencer og kurser)

BOOKINGVILKÅR

Enhver reservation på hjemmesiden skal alene betragtes som en opfordring til at afgive tilbud. Endelig aftale om reservation kommer derfor først i stand, når Hotel Aahøj har accepteret reservationen.

Hotel Aahøj tager forbehold for eventuelle fejl i priser, ledige værelser og lignende udbudsmateriale på hjemmesiden.

Gæsten skal ved online værelsesreservation afgive de nødvendige, personlige oplysninger, der kræves af offentlige myndigheder, og som er nødvendige for Hotel Aahøjs registrering af den eller de personer, som skal bo på hotellet.

Alle gæster skal bl.a. oplyse deres fulde navn, mailadresse samt telefonnummer. Ved ankomst kan det i nogle tilfælde være nødvendigt med autorisering af kreditkort.

Behandling af personlige oplysninger sker i henhold til gældende lovgivning og i henhold til særskilt punkt om personoplysninger.

PRISER

Alle priser oplyst på hjemmesiden er inklusive moms og i danske kroner, medmindre andet er angivet. Den samlede pris, som fremgår af ordrebekræftelsen, som måtte være oplyst inden reservationen, angivet på hjemmesiden, er inklusive moms, gebyrer og eventuelle andre omkostninger.

BETALINGSVILKÅR

Betaling af ordrebekræftelsen sker senest ved ankomst til Hotel Aahøj. Vi accepterer følgende betalingsmidler: Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, JCB og American Express. Ved brug af danske og udenlandske kreditkort pålægges et gebyr efter gældende satser.

Hotel Aahøj tager ikke imod kontanter eller Mobilepay.

FAKTURERINGSBETINGELSER

Vi fakturerer udelukkende inden for Danmarks grænser. Bestilleren bekræfter ved aftalens indgåelse, at faktureringsoplysninger er korrekte og fuldstændige. Hvis faktureringsoplysningerne skal ændres efter afsendelse af faktura, opkræves et administrationstillæg på kr. 150 (alle fakturaer fremsendes enten via EAN-nummer eller e-mail). Ønskes faktura sendt per post, opkræves et gebyr på kr. 50.

BETALINGSBETINGELSER

Fakturadato + 8 dage netto. Ved for sen betaling af ethvert skyldigt beløb, i henhold til denne aftale, beregnes rente pr. påbegyndt måned efter rentelovens regler herom.

AFBESTILLINGSBETINGELSER FOR KONFERENCER

Ved afbestilling, som altid skal foretages skriftligt, forstås annullering, reduktion, afkortning, flytning af dato og lignende væsentlige ændringer i forhold til den endelige bekræftelse.

Fri afbestilling indtil 4 uger før første arrangementsdag

  1. Mellem 4 uger og 14 dage før arrangementets start hæftes der for 75 % af prisen på det bestilte arrangement.
  2. Mellem 14 dage og indtil kl. 11.00 hverdagen før 1. arrangementsdag hæftes der for 90 % af prisen på det bestilte arrangement
  3. Fra kl. 11.00 hverdagen før arrangementets start hæftes der for 100 % af prisen på det bestilte arrangement.

I tilfælde af afbestilling senere end anført i punkt 1 og 2 har hotellet krav på afbestillingsgebyr (erstatning), medmindre hotellets tab afværges ved genudlejning.

Aftalen er først gyldig, når Hotel Aahøj har modtaget skriftlig accept af aftalen enten via mail eller på aftaledokumentet.

ANSVAR OG ERSTATNING

Bestilleren bekræfter med sin underskrift på aftaledokumentet eller pr. mailtilsagn, at aftalen såvel som bilag er accepteret. Hotel Aahøj skal adviseres, hvis man planlægger at benytte underleverandører (som fx leverandør af AV-udstyr, blomsterarrangementer, underholdning etc.) til et arrangement, ligesom Hotel Aahøj forbeholder sig retten til at afvise sådanne underleverandører.

Bestilleren er ansvarlig for egen og sine gæsters adfærd og skal sikre, at adfærden ikke er til gene for andre gæster på Hotel Aahøj. Bestilleren skal således tilsikre, at eventuelle anvisninger fra Hotel Aahøjs side til enhver tid følges. Bestilleren er ansvarlig for eventuelle skader på inventar eller omgivelser på Hotel Aahøj, hvis disse forårsages af Bestilleren eller dennes gæster, underleverandører etc. Hotel Aahøj fastsætter eventuelt erstatningsbeløb, og Bestilleren er ansvarlig for, at dette beløb afregnes som en del af det øvrige arrangement.

FORBEHOLD FOR PRISJUSTERINGER

Hotel Aahøj tager forbehold for prisjusteringer ved hvert årsskifte samt i tilfælde af nye/ændrede skatter/afgifter/råvarepriser o.l. Såfremt deltagerantallet ændrer sig væsentligt, tages der forbehold for ændringer af lokale.

VÆRDIGENSTANDE/OPBEVARING AF BAGAGE M.V.

Hotel Aahøj kan ikke holdes ansvarlig for bortkomst eller tyveri af værdigenstande/bagage på værelser eller på hotellets arealer; herunder i forbindelse med benyttelse af bagagerum og øvrig opbevaring.

GLEMTE GENSTANDE

Værdigenstande og/eller bagage efterladt eller glemt på værelser og hotellets arealer opbevares indtil 3 måneder efter afrejse, hvorefter det afleveres til hittegods. Eftersendelse af genstande kan ske mod betaling af et ekspeditionsgebyr på 100,- kr., samt forsendelsesomkostninger.

PARKERING

Hotel Aahøj kan ikke holdes ansvarlig for hærværk eller tyveri af/i det parkerede køretøj på hotellets arealer.

RENGØRING

Der er som udgangspunkt ikke daglig rengøring af værelserne. Ved ophold længere end tre dages varighed kan der bestilles rengøring og opfriskning af værelset. Det er altid muligt at få udleveret nye håndklæder mm. ved behov.

PERSONOPLYSNINGER

Ved brug af vores hjemmeside efterlader gæsten personlige oplysninger. Gæsten kan kontakte Hotel Aahøj, såfremt der ønskes oplysning om, hvilke data der er registreret om gæsten, eller hvis oplysninger ønskes slettet eller korrigeret. Oplysningerne indsamles til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af elektronisk nyhedsbrev m.v. om vores ydelser og virksomhed.

Vi bruger kun oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af nyhedsbreve, hvis gæsten udtrykkeligt har givet sit forudgående samtykke hertil. Gæsten kan altid framelde sig nyhedsbreve m.v., såfremt gæsten ikke ønsker at modtage dem fremover.

Herudover anvendes oplysningerne om gæsten – navn, adresse, e-mail m.v. – kun til at opfylde gæstens bestilling og informere gæsten, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå. Hotel Aahøj videregiver i intet tilfælde gæstens oplysninger til tredjemand, medmindre gæsten udtrykkeligt har samtykket til det.

Oplysninger vedrørende gæstens bestilling samt eventuelle andre køberoplysninger opbevares efter gældende lovgivning. Opbevaringen sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

Gæsten har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Hotel Aahøj har registreret om gæsten, samt komme med indsigelser mod registreringen. Såfremt gæsten ønsker, der skal ændres eller slettes i de personlige oplysninger, eller gæsten ikke ønsker at modtage yderligere oplysninger fra Hotel Aahøj, skal henvendelse rettes til mail info@aahoj.dk.

VÆRNETING OG LOVVALG

Ethvert tvist mellem Hotel Aahøj og gæsten skal afgøres efter dansk ret ved Hotel Aahøjs hjemting, såfremt det ikke er i strid mod ufravigelige lovregler. Hvis en domstol måtte finde eventuelle bestemmelser i disse betingelser ugyldige, påvirkes de resterende bestemmelser ikke heraf.

MOMS

Alle priser er inklusive moms medmindre andet er beskrevet.