Generelle betingelser for værelsesleje – Hotel Aahøj

BOOKINGVILKÅR

Enhver reservation på hjemmesiden skal alene betragtes som en opfordring til at afgive tilbud. Endelig aftale om reservation kommer derfor først i stand, når Hotel Aahøj har accepteret reservationen.

Hotel Aahøj tager forbehold for eventuelle fejl i priser, ledige værelser og lignende udbudsmateriale på hjemmesiden.

Gæsten skal ved online værelsesreservation afgive de nødvendige, personlige oplysninger, der kræves af offentlige myndigheder, og som er nødvendige for Hotel Aahøjs registrering af den eller de personer, som skal bo på hotellet.

Alle gæster skal bl.a. oplyse deres fulde navn, mailadresse samt telefonnummer. Ved ankomst kan det i nogle tilfælde være nødvendigt med autorisering af kreditkort.

Behandling af personlige oplysninger sker i henhold til gældende lovgivning og i henhold til særskilt punkt om personoplysninger.

PRISER

Alle priser oplyst på hjemmesiden er inklusive moms og i danske kroner, medmindre andet er angivet. Den samlede pris, som fremgår af ordrebekræftelsen, som måtte være oplyst inden reservationen, angivet på hjemmesiden, er inklusive moms, gebyrer og eventuelle andre omkostninger.

BETALINGSVILKÅR

Betaling af ordrebekræftelsen sker senest ved ankomst til Hotel Aahøj. Vi accepterer følgende betalingsmidler: Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, JCB og American Express. Ved brug af danske og udenlandske kreditkort pålægges et gebyr efter gældende satser.

Hotel Aahøj tager ikke imod kontanter eller Mobilepay.

ANKOMST OG AFREJSE

Hvis ikke andet er aftalt, er værelset til rådig fra kl. 15.00 på ankomstdagen til kl. 11.00 på afrejsedagen. Overholdes afrejsetidspunktet ikke, forbeholder Hotel Aahøj sig ret til at påføre en ekstra nat på regningen. Brug af værelset ud over det angivne ankomst-/afrejsetidspunkt kan aftales mod særskilt betaling.

ÆNDRING AF RESERVATIONER

Bliver det nødvendigt at ændre en reservation, kan Hotel Aahøj kontaktes på tlf. 0045 21 75 41 92 eller pr. mail info@aahoj.dk for at høre nærmere om muligheden herfor.

AFBESTILLING OG UDEBLIVELSE

Afbestilling kan ske ved skriftlig henvendelse til hotellet senest dagen før ankomst kl. 15.00. Ved reservationer udført igennem Booking.com skal afbestilling ske direkte igennem Booking.com senest 48 timer før ankomst.

For afbestilling af hotellets Luksus-lejlighed gælder annullering uden beregning senest 5 dage før ankomst. Herefter afregnes det fulde ophold.

Såfremt afbestilling sker rettidig vil reservationen blive annulleret.

Ved afbestilling senere end ovenfor angivet betales 100 % af den bekræftede pris inkl. moms.

Såfremt gæsten udebliver uden gyldig afbestilling, betales 100 % af den bekræftede pris inkl. moms.

Ved reservation af 5 værelser eller derover gælder følgende afbestillingsregler:

Gruppereservationer:

  • Frem til kl. 15:00 4 uger inden ankomst kan gæsten vederlagsfrit afbestille op til 100 % af reservationen.
  • Frem til kl. 15:00 14 dage inden ankomst kan gæsten vederlagsfrit afbestille op til 50 % af reservationen.
  • Frem til kl. 15:00 dagen inden ankomst kan gæsten vederlagsfrit afbestille op til 10 % af reservationen.
  • Ved afbestilling efter kl. 15:00 dagen inden ankomst afregnes reservationen til fulde.

FORTRYDELSESRET

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der ikke gælder nogen lovbestemt fortrydelsesret ved reservation af hotelværelser eller lignende tjenesteydelser. Reservationer kan således ikke fortrydes, og der henvises til afbestillingsvilkårene ovenfor.

ERSTATNINGSANSVAR

I tilfælde af force majeure og force majeure-lignende situationer kan Hotel Aahøj ikke holdes ansvarlig for annullering uden varsel. Ved force majeure forstås ekstraordinære forhold, som er uden for Hotels Aahøj direkte kontrol, herunder bl.a. brand, vandskade, strejke/lockout samt landekriser (fx krig, Corona o.lign.).

Eventuel erstatning i forbindelse med aftalens manglende overholdelse i alle andre tilfælde end ved force majeure kan ikke overstige reservationens samlede pris og eventuelle indirekte tab, såsom avancetab, dækkes således ikke.

VÆRDIGENSTANDE/OPBEVARING AF BAGAGE M.V.

Hotel Aahøj kan ikke holdes ansvarlig for bortkomst eller tyveri af værdigenstande/bagage på værelser eller på hotellets arealer; herunder i forbindelse med benyttelse af bagagerum og øvrig opbevaring.

GLEMTE GENSTANDE

Værdigenstande og/eller bagage efterladt eller glemt på værelser og hotellets arealer opbevares indtil 3 måneder efter afrejse, hvorefter det afleveres til hittegods. Eftersendelse af genstande kan ske mod betaling af et ekspeditionsgebyr på 100,- kr., samt forsendelsesomkostninger.

PARKERING

Hotel Aahøj kan ikke holdes ansvarlig for hærværk eller tyveri af/i det parkerede køretøj på hotellets arealer.

RENGØRING

Der er som udgangspunkt ikke daglig rengøring af værelserne. Ved ophold længere end tre dages varighed kan der bestilles rengøring og opfriskning af værelset. Det er altid muligt at få udleveret nye håndklæder mm. ved behov.

PERSONOPLYSNINGER

Ved brug af vores hjemmeside efterlader gæsten personlige oplysninger. Gæsten kan kontakte Hotel Aahøj, såfremt der ønskes oplysning om, hvilke data der er registreret om gæsten, eller hvis oplysninger ønskes slettet eller korrigeret. Oplysningerne indsamles til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af elektronisk nyhedsbrev m.v. om vores ydelser og virksomhed.

Vi bruger kun oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af nyhedsbreve, hvis gæsten udtrykkeligt har givet sit forudgående samtykke hertil. Gæsten kan altid framelde sig nyhedsbreve m.v., såfremt gæsten ikke ønsker at modtage dem fremover.

Herudover anvendes oplysningerne om gæsten – navn, adresse, e-mail m.v. – kun til at opfylde gæstens bestilling og informere gæsten, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå. Hotel Aahøj videregiver i intet tilfælde gæstens oplysninger til tredjemand, medmindre gæsten udtrykkeligt har samtykket til det.

Oplysninger vedrørende gæstens bestilling samt eventuelle andre køberoplysninger opbevares efter gældende lovgivning. Opbevaringen sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

Gæsten har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Hotel Aahøj har registreret om gæsten, samt komme med indsigelser mod registreringen. Såfremt gæsten ønsker, der skal ændres eller slettes i de personlige oplysninger, eller gæsten ikke ønsker at modtage yderligere oplysninger fra Hotel Aahøj, skal henvendelse rettes til mail info@aahoj.dk.

VÆRNETING OG LOVVALG

Ethvert tvist mellem Hotel Aahøj og gæsten skal afgøres efter dansk ret ved Hotel Aahøjs hjemting, såfremt det ikke er i strid mod ufravigelige lovregler. Hvis en domstol måtte finde eventuelle bestemmelser i disse betingelser ugyldige, påvirkes de resterende bestemmelser ikke heraf.

MOMS

Alle priser er inklusive moms medmindre andet er beskrevet.